PETØ

I juni skal Oskar ha sitt første treningsopphold på PETØ senteret på Hamar - noko som vi er veldig spente på og gledar oss til.

Her er informasjon om PETØ-metoden :

Petø-metoden er en behandlingsmetode utviklet i Ungarn av Dr. Andreas Petø. Filosofien bak metoden er at den funksjonshemmede besitter mange ressurser som kan utvikles. Gjennom et holistisk syn (helhetsorientering) og systematisk opplæring kan den funksjonshemmede finne strategier og måter å løse mange av dagliglivets utfordringer på. Metoden er helhetlig fordi man ser både på de motoriske, sosiale, kognitive og språklige funksjoner hos den funksjonshemmede. Innlæringen skjer i en positiv dialog mellom konduktor og barnet. En viktig del av metoden er å få barnet opp i stående og gående posisjon.
Metoden er sammensatt av nevrologi, psykologi og pedagogikk. Prinsippet er at barna jobber sammen i en gruppe, og gruppen blir ledet av en konduktor som har en tverrfaglig utdanning.

Petø-metoden har fem grunnelementer.
1. Omgivelsene: Positiv atmosfære, det samme programmet hver dag, enkelt inventar/utstyr.
2. Gruppen: Viktig med det sosiale og motivasjonen gruppedynamikken gir.
3. Konduktoren: Den som trener/dirigerer gruppen.
4. Rytmisk intensjon: Et redskap for å sikre barnets kognitive bevissthet. Barnet sier høyt hvilke bevegelser det gjør.
5. Innlæringsprogrammet: Treningen/innlæringen bygges opp rundt dagligdagse funksjoner.

I Norge kan man få tilbud om behandling etter metoden på PTØ-senteret, Hamar, Stavanger, Ski, Trondheim og i regi av Universitetssykehuset (barnehabiliteringen) i Tromsø (gjelder helse Nord). En behandlingsperiode er gjerne på tre uker, hvor barna jobber sammen i gruppe flere timer per dag. Det offentlige (de ulike helseregionene) dekker utgiftene.