ASK

ASK - alternativ og supplerande kommunikasjon :

Tatt frå Ask-loftet :
"Gjennom erfaring og forskning identifiseres kjennetegn på hvordan mennesker kommuniserer med hverandre. Kommunikasjonen mellom personer som bruker ASK og talende personer viser seg å være kvalitativt forskjellig fra den som skjer mellom talende personer. Forskjellene krever tilpasninger fra begge parter.
Mennesker med store kommunikasjonsvansker bruker ofte atypiske måter å uttrykke seg på (Blackstone og Berg, 2003):
 • Kommunikasjonen er ofte vanskelig å gjenkjenne.
 • Kommunikasjonen er ofte ukjent for andre.
 • Deres kommunikasjonsvansker, sammen med bruk av kommunikasjonshjelpemidler, vil lett endre den ”normale” samtalens flyt, senke hastigheten på meningsutvekslingen og endre dynamikken i det sosiale samspillet.
Dette gir personer med behov for ASK og deres kommunikasjonspartnere utfordringer i å oppnå funksjonell kommunikasjon. Slik funksjonell kommunikasjon er definert her (Petterson, 2001; Rowland og Schweigert, 1993) skal kommunikasjonen:
 • være spontan og kunne påvirke omgivelsene
 • fungere i naturlige miljø og situasjoner
 • fungere i samspill med omgivelsene
I en studie beskrev Janice Light (1989) ulike karakteristikker på samtaler mellom mennesker med behov for ASK og deres kommunikasjonspartnere. Mennesker med behov for ASK:
 • Spiller en passiv rolle
 • Tar sjelden initiativ til interaksjon
 • Uttrykker et begrenset antall av talehandlinger
 • Bruker begrensede språklige former
 • Har begrensede muligheter til å samhandle med andre mennesker
Disse mønstrene vil ikke nødvendigvis gjelde når begge kommunikasjonspartnerne bruker ASK (Müller og Soto, 2002)."

Oskar bruker boardmakersymbol til kommunikasjon, vi er framleis i startgropa og prøver ut augepeiketavle, symbolbruk på badet og dagsplan på kjøleskapet for å venne Oskar til å bruke symbola.

Her er eksempel på det Oskar brukar per i dag :


Denne er festa på kjøleskapet heime - korta er festa med borrelås på plakaten, slik at dei kan skiftast ut dersom ein skal forandre aktivitetar. Vi brukar denne til å forberede Oskar på kva som skal skje i løpet av dagen.


Augepeiketavle : denne brukar Oskar for å velge kva han for eksempel vil leike med. Desse korta er også festa med borrelås. Odd har laga til ei ramme i finer og mala den for at den skal tole litt meir enn laminert papp. Vi held den foran oss med bilda vendt mot Oskar - so skal han sjå på det han vil gjere og sjå tilbake på oss for å bekrefte. Litt vanskelig å forklare, men skal prøve å få lagt ut ein film etterkvart.


Kort for baderomsaktivitetar - dersom Oskar ser på korta peikar vi for å vise kva han skal gjere, dersom han ligg den andre veien tek vi ned korta og viser dei til han. Borrelås er heilt genialt, og vi har fått storforbruk av det her i heimen i det siste ;)